Quỳnh anh

Trừ sâu các loại

1kg

SĐT : 08 37770886

200gr lá khô ngâm với 1 lít nước trong 1 ngày, lọc lấy dịch phun lên cây trồng pha thêm 0,1% nước rửa chén lix để phun.